Promis.dk  Tel: + 45 2622 2289

Blog


Uanset om du er barn af, er gift med, er forældre, bror eller søster til, eller ven med en alkoholiker, har du sikkert erfaret, i hvor høj grad et menneske med afhængighed griber ind i sine pårørendes trivlsel og livskvalitet.


Måske har du erfaret, at du bruger al din opmærksomhed på den afhængige, at du konstant bekymrer dig, at du forsøger at begrænse misbruget eller afhjælpe de værste følger af det?


Måske har du mere og mere forsømt dig selv og dit liv? Måske har du ladet dine behov og ønsker komme i anden række og ladet dine grænser overskride? Måske har du handlet i kærlighed men mistet dig selv hen ad vejen?


Har du det sådan? Eller noget der ligner? Så er der god grund til sammen med ligestillede at få hjælp til at komme på ret køl igen. Du er ikke alene.


Du vil have gavn af at få sat ord på dine følelser og erfaringer, at finde tilbage til dig selv og dine værdier. Du vil lære, at alkoholisme er en familiesygdom, og at du derfor ikke er alene om at have det, som du har det.


Sygdommen alkoholisme

Alkoholisme rammer i flæng og alkoholikere findes alle vegne. De sidder med høje uddannelser i ledende stillinger i borgerlige, offentlige og private virksomheder, som læger, tandlæger, psykiatere, lærere, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, og pædagoger - og de sidder på bænkene, i parkerne, bag Netto, på Hovedbanegården ved busser og tog.

  

Hvorfor tager de sig ikke sammen? Hvorfor er de så egoistiske, uansvarlige og hensynsløse? Har de ingen karakter- eller viljestyrke? Jo, det har de men de er ramt af en lidelse der sætter viljestyrken ud af spil.

Verdens Sundheds Organisationen WHO har udarbejdet et diagnosesystem ICD 10, (International Classification of Diseases) omkring diagnosen Afhængighedssyndrom som benyttes når en person i sin adfærd opfylder visse kriterier. En person lider af et Afhængighedssyndrom når 3 eller flere af følgende kriterier samtidig har været til stede indenfor 3 måneder, eller gentagne gange indenfor et år.At anskue alkoholisme som en afhængighedssygdom kan virke både provokerende, "for letkøbt", og for ansvarsforflygtende. Eller er det? De færreste alkoholikere ønsker et fortsat misbrug eller liv i kemisk afhængighed. De fleste alkoholikere lever isoleret, mærket af skyld og skam, frygt og selvbedrag. De færreste alkoholikere giver frivilligt slip på deres ægtefæller, børn, arbejde og sociale identitet. De fleste alkoholikere ønsker sig et ganske "normalt" liv. De fleste alkoholikere er meget viljestærke mennesker når de ikke drikker.


Mange forskere er overbevidst om at sygdommen bunder i genetik eller problemer i hjernekemien.  Allerede i 2006 holdt MIT i USA en prominent konference omkring emnet, hvor de mest fremtrædende forskere på området var mødt op.  Ved brug af forskellige former for hjerne-scanning kan de nu "se" hvad der foregår i hjernen hos en person der er afhængig af alkohol eller stoffer. Disse forskere er stort set enige i hvad det er de observerer, selvom de måske ikke ved hvordan de skal rette op på sygdommen.  Afhængighed, alkoholisme, narkomani, sexafhængighed eller overspisning, er en indviklet lidelse der påvirker de processer i hjernen der har at gøre med; motivation, prioritering, beslutningstagen, søgen efter fornøjelse, tilbageholdenhed og indlæringsevne.  


Men hvad synes afhængige mennesker om at der, på denne måde, bliver sat fokus på deres hjerne?  William C. Moyers der har formået at holde sig fri fra alkohol i flere år, var inviteret til at tale på MIT konferancen. Moyers forklarede forskerne at afhængighed kunne være endnu mere indviklet end de tror.


"Jeg har en sygdom hvis oprindelse er i hjernen, men jeg led desuden af andre komponenter af sygdommen," fortalte han de tilstedeværende forskere og videnskabsfolk. "Jeg var født med hvad jeg kun kan beskrive som et hul i min sjæl.. . .  En smerte der kom på grund af den realitet, at jeg simpelthen ikke var god nok. Fordi jeg ikke fortjente bedre.  Som om du ikke var opmærksom på mig hele tiden. Måske elskede du mig ikke nok. For os afhængige mennesker," fortsatte han, " handler helbredelse om mere end bare at tage en pille .. . .  Helbredelse handler også om at arbejde med hullet i sjælen."  


At betragte alkoholisme som en sygdom er ikke "for letkøbt"! Denne tilgang stiller krav til alkoholikeren om personligt ansvar, sygdomsindsigt, handling, livsstilsændring og beslutning om permanent mønsterbrydning. Det kræver mod.


Vi betragter alkoholisme som en afhængighedssygdom hvor ikke alene den afhængige, men hele familien, skal have tilbud som støtte og behandling. Uanset om man er barn af, er gift med, er forældre, bror og søster, eller kollega til en alkoholiker har alkoholisme stor indflydelse på alles trivsel.


Mange hundrede alkoholikere og deres familier er hjulpet til et andet liv. Gennem sygdomsindsigt og i erkendelse af hvor meget det hjælper at få sat ord på svære følelser. Mange har lært værdien i at opleve at man ikke er alene - eller den eneste som har det på denne måde. På Promis inddrager vi de pårørende i det omfang det kan lade sig gøre - fokus er hovedsageligt på alkoholikeren og partneren.