Promis.dk  Tel: + 45 2622 2289

Blog


En del af de psykiske og følelsesmæssige problemer vi slås med, stammer fra vores forsøg på at løbe væk fra det vi ikke ønsker at føle, dvs. væk fra selve følelserne. Vi er bange for at blive overvældet af dem, vi tror at hvis vi kommer i kontakt med nogle bestemte følelser vil vi bryde sammen.


Følelsesmæssig smerte kan også gøre at vil føler at vi ikke er gode nok og at vi ikke har styr på eget liv. Vi undertrykker derfor og benægter disse følelser, eller forsøger på en anden måde komme væk fra dem. I det lange løb virker denne strategi ikke. Smerten forsvinder ikke, den bliver bare større og værre.

Afhængig af Sex.

Afhængighed af sex og porno ligner på mange måder andre afhængigheder, både de kemiske (alkoholisme, narkomani) og adfærdsafhængigheder (ludomani). Mennesker der er afhængige af sex viser mange af de samme symptomer som en alkoholiker eller en pillemisbruger gør, f.eks.

Sexafhængige mennesker bruger porno, sex og søgen efter sex for at håndtere almindelig hverdagsstress. Selv oplever de en indviklet psykisk trang til at skeje ud. Hvor normal sund sex er integreret i intime forhold, så bruger den afhængige sex for at håndtere angst, vrede, sårbarhed eller andre stærke følelser (som bedøvelsesmiddel). Sex kan også bruges for at føle sig vigtig, eftertragtet eller magtfuld (som stimulanser gør).

Alt omkring sex er meget personligt og menneskers ønsker og behov er vidt forskellige. Det er svært at sætte en grænse for hvornår der er tale om normal, sund sex og hvornår vi er ude i ren afhængighed. De tre mest tydelige faktorer vi bruger for at diagnosticere sexafhængighed er:

Der er flere fordomme forbundet med sexafhængighed end f.eks. alkoholisme. Det er vigtigt at huske at sexafhængighed handler ikke om hvem du er sammen med eller hvilke former for sex du dyrker. Ludomani handler f.eks. ikke om hvorvidt du spiller poker eller på spilleautomater. Det er spørgsmål om hvordan personen forholder sig til sine seksuelle interesser, de løgne hun fortæller selv og andre, og hvordan hendes adfærd bliver til et hemmeligt liv. Så er vi begyndt at tale om afhængighed.

Sexafhængige mennesker er ikke dårlige mennesker. Vi har ikke med psykopater at gøre, eller en tilstand der ikke kan behandles, forbedres eller tilgives. De fleste sexafhængige er ikke kriminelle eller voldelige, de har som regel de same værdier som alle andre. Vi taler om ganske almindelige mennesker der er fanget i en afhængighed de har svært ved at komme ud af uden hjælp.

Sexafhængighed er en uhyggelig og mørk afhængighed, men med hjælp og støtte fra erfarne terapeuter er muligt at komme ud af den. Behandling går ud på at stoppe den ødelæggende adfærd, konfrontere personens benægtelse og lære personen at dække sine følelsesmæssige behov igennem sunde relationer med andre mennesker.

Der er en vigtig forskel på f.eks. alkoholbehandling og behandling af sexafhængighed. Det er hvordan vi definerer ”ædruelighed”. Det er ikke målsætningen at den sexafhængige skal afstå fra sex resten af sit liv. Tværtimod er målsætningen at opnå et sundt og berigende sexliv der harmonerer med personens ønsker og værdier. I behandlingen hjælper vil hende med at finde sine grænser, og sætte grænser i forhold til andre mennesker. At kende sine grænser og være i stand til at stå ved dem er en forudsætning for sund intimitet og sex.


FLUGT FRA FØLELSER