Promis.dk  Tel: + 45 2622 2289

BlogBehandlingen.


Vi tilbyder professionel behandling for mænd og kvinder der lider af alkoholisme og forskellige former for sexafhængighed. Afhængighed påvirker hele familien, ikke mindst partneren, og parsamtaler er en vigtig del af behandlingsforløbet. Promis har eksisteret siden 2007, og vi specialiserer os nu i sexafhængighed, samt alkoholbehandling funderet på parsamtaler.Vi bruger flere forskellige metoder i behandlingen, bl.a. kognitiv adfærdsterapi, coaching, SE traumeterapi og de tolv trin. Vi har fokus på at hjælpe klienterne til at stoppe deres destruktive adfærd, og at de lærer mere hensigtsmæssige strategier der understøtter deres helbredelse. Vi har som målsætning at klienterne bedre kan indgå i sunde relationer med partner, børn og øvrige familie.


Hvordan søger jeg hjælp?


Når du har henvendt dig, enten telefonisk eller pr. e-mail, finder vi tid til en samtale eller udredning. I samtalen bruger vi et spørgeskema for at se om du opfylder kriterierne for at være alkoholiker eller sexafhængig. Det anbefales at din partner, eller din nærmeste, kommer med til den første samtale.


Behandlingsfilosofi.


Vi arbejder ud fra at alle afhængige mennesker kan:Behandlingen.


Behandlingen er baseret på individuelle samtaler og parsamtaler. Ikke alle partnere ønsker at deltage i behandlingen, men det kan varmt anbefales at begge parter aktivt deltager i behandlingen. Det er forskelligt hvordan vi tilrettelægger forløbet, det afhænger af flere forskellige faktorer, f.eks. hvor alvorligt misbruget er og hvor presset klienternes kalender er.


Pårørende til sexafhængige.


Som pårørende til en sexafhængig har du ofte brug for krisehjælp og støtte efter afsløringen. Følelser som chok, vrede, skam og sorg er almindelige, og det er virkelig en stor hjælp at møde andre i en lignende situation. I pårørendegruppen knyttes der stærke bånd mellem dem som bor samen med, eller har boet sammen med, en sexafhængig person. Gruppen ledes af en erfaren terapeut der har specialiseret sig i traumeterapi og sexafhængighed.


Priser.


Forsamtale er gratis og uforpligtende.


Ring for pris for parsamtaler og gruppeterapi.